Zwyżki - wynajem

Maszyny budowlane


"Multibud"
Tymowa 357, 32-863 Tymowa
Wieliczka, Czarnochowice
ul. Wygoda 534
e-mail: multibud@hotmail.com
Tel.: 604 124 209, 665 556 081


Rzetelna Firma
Podstawowe zasady wynajmu zwyżek w firmie Multibud

1. Sprzęt wynajmowany jest na doby.
2. Wysokość stawki dobowej zależna jest od czasu najmu – im dłuższy czas najmu, tym niższa stawka dobowa.
3. Wszystkie urządzenia posiadają aktualne badania UDT i inne wymagane przepisami prawa dokumenty dopuszczające sprzęt do użytkowania.
4. Wynajmujący ma obowiązek zapewnić do obsługi wynajmowanych urządzeń odpowiednio przeszkolony i uprawniony personel.
5. Nie nalicza się opłat za niedziele i święta.
6. Istnieje możliwość negocjacji cen.
7. Istnieje możliwość wynajmu flotowego (większa ilość urządzeń, dłuższe okresy). W takim przypadku warunki wynajmu są negocjowane indywidualnie.
8. Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu.
9. Oferta wypożyczalni obejmuje usługi dodatkowe: doradztwo techniczne, transport sprzętu na budowę, serwis oraz szkolenia obsługi operatorskiej.

10. Dokumenty potrzebne przy pierwszym najmie:

Spółki prawa handlowego:

• Dokumenty rejestrowe: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 6 miesięcy), zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON.
• Pisemne oświadczenie osoby umieszczonej w KRS o aktualności danych zamieszczonych w KRS (tylko w przypadku wyciągu z rejestru handlowego z numerem KRS starszego niż 6 miesięcy).
• Pisemne pełnomocnictwo spółki (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu.

Jednostki budżetowe:

• Dokumenty rejestrowe: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 6 miesięcy), zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON.
• Pisemne zamówienie podpisane przez kierownika jednostki budżetowej.
• Pisemne pełnomocnictwo jednostki budżetowej (podpisane przez kierownika jednostki budżetowej) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

• Dowód osobisty.
• Drugi dokument tożsamości potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego.
• Dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON.
• Dowód opłacenia ZUS za ostatni miesiąc lub zaświadczenie z ZUS o bieżącym regulowaniu zobowiązań nie starsze niż 6 miesięcy (tylko w przypadku wynajmu urządzeń o wartości przekraczającej 10 000 PLN).
• Pisemne pełnomocnictwo (podpisane przez właściciela firmy) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu (pierwszy wynajem osobiście przez właściciela).

 

"Multibud"
Oddział: WIELICZKA, Czarnochowice ul. Wygoda 534,  Oddział: TYMOWA 357, 32-863 Tymowa,
Telefony: 604 124 209, 665 556 081 e-mail: multibud@hotmail.com